O nás

     REALITY NFD - je divízia spoločnosti Naše Finančné Družstvo (ďalej len „NFD")

     NFD:

 

     + viac info www.nfd.sk

     + výpis z OR


     Divízia Reality NFD vznikla z dôvodu investícií a aktivít spoločnosti NFD v oblasti realít.

          NFD sa venuje Vernostnému programu CLUB NFD a príjmy z tejto činnosti sú investované

     do nehnuteľností a realitnej kancelárie.

     Vízia

          Víziou spoločnosti je prostredníctvom obchodnej siete vykonávať realitnú činnosť na území celej Európy.

     Spoločnosť prostredníctvom obchodnej siete CLUBu NFD chce marketingovo pôsobiť ako sieť realitných

     tipérov, ktorí priamo ponúkajú a predávajú reality v ponuke REALITY NFD. Spoločnosť týmto očakáva

     spoluprácu s tisíckami realitných tipérov...

     Misia

          Spoločnosť vytvára seriózne a bezpečné podmienky na nákup a predaj realít, prostredníctvom ochrannej

     známky seriózneho a spoľahlivého obchodu. Spoločnosť pôsobí „ proklientsky " s dôrazom na bezpečnosť

     a serióznosť, pričom tieto hodnoty sú nadradené „ rýchlym obchodom ".

     Stratégia

     Našu víziu a misiu napĺňame cez špecifický know-how:

     + sprostredkovanie predaja nehnuteľností budeme vykonávať cez obchodnú sieť tipérov

     a sieť profesionálnych maklérov

     + pri našej práci prísne dodržiavame kritéria Ochrannej známky seriózneho a spoľahlivého obchodu

 

 

Ochranná známka

     Čo je Ochranná známka spoľahlivého a seriózneho obchodu?

          V záujme poskytnúť kvalitný servis a služby realitnej kancelárie na profesionálnej úrovni s dôrazom

     na bezpečnosť transakcií a ochranu naších ctených obchodných partnerov vytvorili sme štatút

     „OCHRANNÁ ZNÁMKA SERIÓZNEHO A SPOĽAHLIVÉHO OBCHODU". Toto know-how je majetkom jeho autora

     spoločnosti REALITY NFD(divízia NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO) a akékoľvek kopírovanie a napodobňovanie

     je trestné v zmysle autorského zákona.

 

          Tieto informácie budú slúžiť na stanovenie základných kritérií pri sprostredkovaní klienta na nákup,

     či predaj nehnuteľnosti a pri uzatváraní kúpno-predajnej zmluvy k predmetnej nehnuteľnosti. Bude postupne

     podpísaný všetkými zmluvnými stranami.

 

          Úlohou tejto procedúry je ochrániť ktorúkoľvek zmluvnú stranu pred úmyselným či neúmyselným

     prípadným pochybením, či uvedením do omylu, či spôsobením akejkoľvek finančnej škody

     ktorejkoľvek zmluvnej strane. Spoločnosť Reality NFD prirodzene nedokáže garantovať bezchybný

     zmluvný vzťah, avšak urobí tieto kroky aby svoju úlohu seriózneho a spoľahlivého obchodu splnila:

 

     I. Overenie totožností zmluvných strán a overenie majetkových pomerov (či prípadných

     obmedzení) predávanej nehnuteľností a kompetencií predávajúceho

     II. Určenie bezpečného spôsobu úhrady kúpnej ceny za predmetnú nehnuteľnosť

     III. Bezplatný servis a právne služby

Menu

Kategória

Druh nehnuteľnosti

Lokalita

Cena

Cena do
uveďte fulltext / ID zákazky
 
2010 NFD - NAŠE FINANANČNÉ DRUŽSTVO. ALL RIGHTS RESERVED.    Redakčný systém RealSoft Top #1. Nehnuteľnosti, reality